Διαγώνισμα Α’ Λυκείου – Κινηματική/δυναμική σε μία διάσταση (Κεφ. 1-2)

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για το μάθημα της Φυσικής Α’ Λυκείου, στα κεφάλαια των ευθύγραμμων κινήσεων και δυναμική σε μία διάσταση, δηλαδή στα δύο πρώτα κεφάλαια της ύλης. Πρόκειται για ένα διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στα πρότυπα των Πανελληνίων εξετάσεων.

Οι λύσεις θα αναρτηθούν σε 1-2 εβδομάδες.

Μπορείτε να επισκεφτείτε και τις αντίστοιχες σημειώσεις Φυσικής για επανάληψη ή βοήθεια —> https://odosfysikhs.wordpress.com/σημειώσεις-α/

Advertisement

Διαγώνισμα Α’ Λυκείου – Ευθύγραμμες κινήσεις / Δυναμική στο επίπεδο.

11107422_m

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για το μάθημα της Φυσικής Α’ Λυκείου, στα κεφάλαια των ευθύγραμμων κινήσεων, δυναμική σε μία διάσταση και δυναμική στο επίπεδο, δηλαδή στα τρία πρώτα κεφάλαια της ύλης. Πρόκειται για ένα διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στα πρότυπα των Πανελληνίων εξετάσεων.

Οι λύσεις θα αναρτηθούν σε 1-2 εβδομάδες. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τις αντίστοιχες σημειώσεις Φυσικής για επανάληψη ή βοήθεια —> Σημειώσεις Φυσικής Α΄Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α’ – Ευθύγραμμες κινήσεις/Δυναμική στο επίπεδο

Διαγώνισμα Φυσικής Α’ – Ευθύγραμμες κινήσεις/Δυναμική στο επίπεδο – Λύσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Α’ Λυκείου – Κινήσεις (1ο Κεφάλαιο)

11107422_m.jpeg

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για το 1ο κεφάλαιο της Φυσικής Α’ Λυκείου (Κινήσεις). Πρόκειται για ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας που δε ξεφεύγει από το επίπεδο δυσκολίας του σχολικού βιβλίου.

Διαγώνισμα Φυσικής Α΄Λυκείου – Κινήσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Α΄Λυκείου – Κινήσεις – Λύσεις