Διαγώνισμα Φυσικής Β’ Λυκείου Προσανατολισμού – Καμπυλόγραμμες κινήσεις, ορμή.

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για τα κεφάλαια καμπυλόγραμμων κινήσεων (οριζόντια βολή, ομαλή κυκλική κίνηση) και ορμής/κρούσεις της Φυσικής Β’ Λυκείου Προσανατολισμού. Το διαγώνισμα περιέχει και ερωτήματα από πανελλήνιες της Φυσικής Γ΄Λυκείου στα οποία μπορούν να ανταποκριθούν και οι μαθητές της Β’ Λυκείου.

 
 
 

 

 

Advertisement

Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Β’ Λυκείου – Οριζόντια βολή/Ορμή.

11107422_m

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για τη Φυσική Προσανατολισμού της Β’ Λυκείου που περιλαμβάνει τα κεφάλαια οριζόντια βολή και ορμή.

Διαγώνισμα Φυσικής Β’ Λυκείου – Οριζόντια βολή/Ορμή

Διαγώνισμα Φυσικής Β’ Λυκείου – Οριζόντια βολή/Ορμή – Λύσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Β’ Λυκείου Προσανατολισμού – Ορμή, Κρούσεις

bigstock-test-word-on-white-keyboard-27134336

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για το κεφάλαιο της ορμής της Φυσικής Β’ Λυκείου Προσανατολισμού. Το διαγώνισμα περιέχει και ερωτήματα από πανελλήνιες της Φυσικής Γ΄Λυκείου στα οποία μπορούν να ανταποκριθούν και οι μαθητές της Β’ Λυκείου. Σε 1-2 εβδομάδες θα αναρτηθούν και οι λύσεις του διαγωνίσματος.

Διαγώνισμα Β’ Λυκείου – Ορμή/Κρούσεις

Διαγώνισμα Β’ Λυκείου – Ορμή/Κρούσεις – Λύσεις

 

Σημειώσεις Β’ Λυκείου

Επισυνάπτω αρχεία με σημειώσεις θεωρίας και μεθοδολογίας για κάθε κεφάλαιο της Φυσικής Β’ Λυκείου, χρήσιμα για κάθε μαθητή.

Φυσική Β Λυκείου-Οριζοντια Βολη,Κυκλικές κινήσεις

Φυσική Β’ Λυκείου – Ορμή

Φυσική Β’ Λυκείου – Νόμοι Αερίων, Κινητική Θεωρία