Διαγώνισμα Α’ Λυκείου – Ευθύγραμμες κινήσεις / Δυναμική στο επίπεδο.

11107422_m

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για το μάθημα της Φυσικής Α’ Λυκείου, στα κεφάλαια των ευθύγραμμων κινήσεων, δυναμική σε μία διάσταση και δυναμική στο επίπεδο, δηλαδή στα τρία πρώτα κεφάλαια της ύλης. Πρόκειται για ένα διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στα πρότυπα των Πανελληνίων εξετάσεων.

Οι λύσεις θα αναρτηθούν σε 1-2 εβδομάδες. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τις αντίστοιχες σημειώσεις Φυσικής για επανάληψη ή βοήθεια —> Σημειώσεις Φυσικής Α΄Λυκείου

Διαγώνισμα Φυσικής Α’ – Ευθύγραμμες κινήσεις/Δυναμική στο επίπεδο

Διαγώνισμα Φυσικής Α’ – Ευθύγραμμες κινήσεις/Δυναμική στο επίπεδο – Λύσεις

Advertisement

Διαγώνισμα Φυσικής Α’ Λυκείου – Κινήσεις (1ο Κεφάλαιο)

11107422_m.jpeg

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για το 1ο κεφάλαιο της Φυσικής Α’ Λυκείου (Κινήσεις). Πρόκειται για ένα διαγώνισμα μέτριας δυσκολίας που δε ξεφεύγει από το επίπεδο δυσκολίας του σχολικού βιβλίου.

Διαγώνισμα Φυσικής Α΄Λυκείου – Κινήσεις

Διαγώνισμα Φυσικής Α΄Λυκείου – Κινήσεις – Λύσεις

 

Τεστ Φυσικής Α’ Λυκείου – Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

Παραθέτω ένα τεστ για τη Φυσική Α’ Λυκείου στο υποκεφάλαιο της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Το τεστ είναι μέτριας δυσκολίας και αποτελεί ένα καλό τρόπο έλεγχο γνώσης του υποκεφαλαίου.

Τεστ Α’ Λυκείου – Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

images

Σημειώσεις Α’ Λυκείου

Επισυνάπτω ένα αρχείο με σημειώσεις θεωρίας και μεθοδολογίας για τη Φυσική Α’ Λυκείου, χρήσιμο για κάθε μαθητή.

Φυσική Ά Λυκείου