Διαγώνισμα Α’ Λυκείου – Κινηματική/δυναμική σε μία διάσταση (Κεφ. 1-2)

Δημοσιεύω ένα διαγώνισμα για το μάθημα της Φυσικής Α’ Λυκείου, στα κεφάλαια των ευθύγραμμων κινήσεων και δυναμική σε μία διάσταση, δηλαδή στα δύο πρώτα κεφάλαια της ύλης. Πρόκειται για ένα διαγώνισμα διαβαθμισμένης δυσκολίας, στα πρότυπα των Πανελληνίων εξετάσεων.

Οι λύσεις θα αναρτηθούν σε 1-2 εβδομάδες.

Μπορείτε να επισκεφτείτε και τις αντίστοιχες σημειώσεις Φυσικής για επανάληψη ή βοήθεια —> https://odosfysikhs.wordpress.com/σημειώσεις-α/

Advertisement