Τεστ Φυσικής Α’ Λυκείου – Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

Παραθέτω ένα τεστ για τη Φυσική Α’ Λυκείου στο υποκεφάλαιο της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Το τεστ είναι μέτριας δυσκολίας και αποτελεί ένα καλό τρόπο έλεγχο γνώσης του υποκεφαλαίου.

Τεστ Α’ Λυκείου – Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση

images

Advertisement