Διαγώνισμα Γ’ Λυκείου – Ταλαντώσεις

bigstock-test-word-on-white-keyboard-27134336

Επισυνάπτω ένα διαγώνισμα σε όλο το κεφάλαιο των ταλαντώσεων. Το διαγώνισμα είναι μέτριας δυσκολίας, καλό για έλεγχο των γνώσεων του κεφαλαίου.

Διαγώνισμα Ταλαντώσεις

Διαγώνισμα Ταλαντώσεις – Λύσεις

Advertisement