Εκδηλώσεις στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με ελεύθερη είσοδο.

newall-penteli

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών προγραμματίζει στα μέσα του Σεπτεμβρίου προκαταρκτικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο Βραδιάς του Ερευνητή 2016 στις εγκαταστάσεις του στο Θησείο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Συγκεκριμένα προγραμματίζονται οι παρακάτω εκδηλώσεις: Συνέχεια

Advertisement